Generator UFI

Za generisanje koristiti

Numerički kod formule može biti bilo koji broj od 0 do približno 268 mil. Moguće je koristiti, na primer, postojeći sistem za numerisanje kompanija, šifre recepata ili, na primer, deo EAN koda.

Obaveza podnošenja notifikacije i UFI kodovi

Nastankom Priloga VIII i ažuriranjem Uredbe CLP stvoren je novi element označavanja (UFI kod) i portal PCN za celu Evropu koji okuplja sve zemlje u okviru jedinstvenog sistema za notifkacije. Obaveza podnošenja notifikacije primenjuje se na smeše s opasnim učinkom na ljudsko zdravlje ili opasnim fizičko-hemijskim učinkom.

Šta je UFI i čemu služi?
UFI, ili jedinstveni identifikator formule, jedinstven je kod koji je potreban pri prijavljivanju opasnih smeša na PCN portalu i obavezan je deo etikete. UFI se sastoji od 16 znakova i ima jedinstven prefiks UFI (npr. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Za njegovu izradu potreban je PIB kompanije i tzv. numerički kod formule. Više informacija o UFI kodu možete pronaći na stranici veb generatora.
Šta je PCN i za koje smeše je obavezna notifikacija?
PCN je portal koji je osnovala Evropska unija, i njime upravlja ECHA. Namenjen je podnošenju informacija o opasnim hemijskim smešama. Prijavljuju se smeše koje su opasne za zdravlje ljudi ili predstavljaju fizičku opasnost. Podnesak uključuje, između ostalog, UFI kod, koji je takođe obavezni element na etiketi. Informacije se podnose u posebnom i6z formatu.
Šta je potrebno za pravljenje UFI koda?
Za pravljenje UFI koda potreban je PIB kompanije i tzv. numerički kod formule. Numerički kod formule može biti bilo koji broj. Potrebno je samo odabrati održivi oblik numerisanja proizvoda tako da dva proizvoda različitih formula ne sadrže isti UFI. Za izbor numeričkog koda formule moguće je koristiti, na primer, interni sistem za numerisanje proizvoda.
Kako izgleda UFI i gde je naveden?
UFI identifikator je obavezni deo nalepnice i mora da bude čitljiv i neizbrisiv. Skraćenica „UFI” je jedinstvena, nepromenljiva je na svim jezicima Evropske unije i prethodi samoj šifri, koja se uvek sastoji od 16 znakova. Šifra se potom navodi u formatu UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Ko ima obavaezu podnošenja notifikacija?
Primarna obaveza nameće se uvoznicima koji kupuju proizvod izvan Evropskog ekonomskog prostora i plasiraju ga na tržište EU, kao i narednim korisnicima koji mešaju svoje smeše ili učestvuju u pakovanju datog proizvoda. Potom se obaveza može odnositi i na distributere. Ovaj korak mora da se preduzme u slučaju da uvoznik ili naredni korisnik ne ispune obavezu podnošenja notifkacije.
Koje su informacije potrebne u okviru notifikacija?
U notifikaciji je došlo do proširenja obaveznih informacija u poređenju s prvobitnim zahtevima. Na primer, potreban je UFI kod, 70% formule proizvoda, vrsta i veličina ambalaže, kategorija proizvoda prema Evropskom sistemu za kategorizaciju proizvoda (tzv. EuPCS), kao i informacije o opasnostima od proizvoda, elementi označavanja, toksikološke informacije i informacije o fizičko-hemijskim svojstvima.
Od kada važi obaveza podnošenja notifikacija?
Datum notifikacije drugačiji je zavisno od upotrebe proizvoda. U slučaju potrošačke i profesionalne upotrebe, obaveza podnošenja notifikacija primenjuje se od 1. januara 2021. Za smeše za industrijsku upotrebu datum je 1. januar 2024. Za proizvode koji su istorijski prijavljeni u skladu s nacionalnim zakonima i kod kojih nije došlo do promene formule ili klasifikacije, prvobitne notifikacije ostaju važeće do kraja 2024. Od 1. januara 2025. sve opasne smeše na tržištu moraju da se prijave u skladu sa zahtevima iz Priloga VIII Uredbe CLP.
Kome se predaju informacije?
Podnosilac je dužan da dostavi informacije svim zemljama članicama u kojima se smeša plasira na tržište. Ove se informacije zatim stavljaju na raspolaganje centrima za kontrolu trovanja i osoblju za delovanje u hitnim zdravstvenim situacijama. Ove subjekte određuje svaka zemlja na nacionalnom nivou.
Odakle uzeti numerički kod formule?
Numerički kod formule, zajedno s PIB-om ili ključem kompanije, potreban je za kreiranje takozvanog UFI koda. Za ovaj broj zadužena je kompanija koja pravi UFI. Može se raditi o bilo kojem broju od 0 do približno 268 miliona. Moguće je koristiti, na primer, postojeći sistem numerisanja kompanija, šifre recepata ili, na primer, deo EAN koda.
Odakle uzeti ključ kompanije?
Ako kompanija nema PIB ili ne želi da ga koristi, moguće je koristiti ključ kompanije za generisanje UFI koda. Ključ se može dobiti iz veb UFI generatora i može se više puta koristiti za generisanje UFI koda. Zato i preporučujemo da ga sačuvate.

Kako ispuniti obaveze iz Priloga VIII

Sistem za numerisanje

Uspostavite održiv sistem numerisanja unutar svojih proizvoda tako da svaka smeša ima unikatan broj koji ćete koristiti za izradu UFI koda. Možete koristiti npr. kataloške brojeve ili interno numerisanje svojih proizvoda.

1.

UFI kod

Nakon što odredite sistem za numerisanje, dodelite UFI kod svakom proizvodu. Za generisanje možete da koristite softver SBLCore ili veb generator.

2.

Registracija na portalu

Idite na ECHA i ako još nemate podatke za prijavu, ponovo registrujte svoju kompaniju. Za slanje notifikacija, morate da zatražite Legal Entity UUID.

3.

Slanje notifikacija

Nakon registracije neophodno je kreirati datoteku za notifikacije i poslati je na PCN portal. I u tu svrhu se može koristiti softver SBLCore u kojem možete da generišete potrebne dokumente i da ga potom radi podnošenja povežete s portalom.

4.

ECHA
UFI kodovi

Korišćenjem našeg softvera SBLCore

Kako bi se pojednostavio rad u okviru ovih novostečenih dužnosti, softver SBLCore može da generiše potreban UFI kod nakon unosa potrebnih podataka (PIB kompanije i numerički kod formule). Kako bi se osigurala unikatnost koda i sprečila sličnost s kodovima drugih kompanija, koristi se upravo PIB broj kompanije.

Osim toga, uz pomoć softvera može se napraviti PCN format za slanje notifikacija na novi portal agencije ECHA na osnovu podataka navedenih u bezbednosnom listu. Softver uključuje ugrađenu proveru obaveznih informacija koje zahteva PCN portal. Uz pomoć provere, upozorava korisnika na sve greške ili na nedostatak informacija koje su potrebne za uspešnu prijavu smeše na PCN portal.

Kompanije ne moraju da brinu o dešifrovanju informacija o formuli prijavljenih smeša. Ove informacije daju se samo centrima za kontrolu trovanja kako bi se pružila hitna pomoć u akutnim situacijama.

Funkcije softvera

Za UFI šifre i PCN notifkacije

Da li tražite nekoga ko će vam rešiti bezbednosne listove?

Koristite naš softver ili usluge vezane za pravljenje bezbednosnih listova

Pružamo profesionalnu obradu bezbednosnih listova i druge aktivnosti vezane uz njihovu izradu u skladu s trenutno važećim zakonodavstvom. Usluga i softver dostupni su na 27 jezika za 36 zemalja, uglavnom iz EU. Za vas ćemo u potpunosti rešiti obaveze koje proizlaze iz hemijskog zakonodavstva.

Korisnici koji su već koristili naše usluge

Pridružitе sе višе od 750 kompаniја koје su vеć koristilе nаšе proizvodе ili uslugе nа potpuno zаdovoljstvo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Nudimo rešenja u području izrade i administracije bezbednosnih listova. Rešićemo kompletnu administraciju povezanu s izradom, klasifikacijom i arhiviranjem bezbednosnih listova. Softver SBLCore je namenjen svim proizvođačima, uvoznicima, distributerima i ostalim korisnicima hemikalija i smeša.

Potreban vam je savet?

Ostanite u kontaktu

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Češka Republika

ID: 04278968
PDV: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće na našem sajtu kako bismo razumeli ponašanje naših posetilaca, kojima potom možemo da ponudimo sadržaj u skladu s njihovim željama.

Detaljnije o kolačićima ×
Funkcionаlni kolаčići
Ovа vеb lokаciја koristi nеophodnе kolаčićе, koјi su ključni zа njеgovo prаvilno funkcionisаnjе. Obеzbеdićе isprаvаn prikаz strаnicе, omogućiti podnošеnjе obrаzаcа i sličnе nеophodnе funkciје. Ovi tеhnički kolаčići sе nе mogu isključiti.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
sblcore_cc sr.generator-ufi.com 1 godinа Čuvа sаglаsnost korisnikа zа korišćеnjе kolаčićа. SBLCore s.r.o.
Fly sr.generator-ufi.com Sеdnicа Čuvа informаciје o sеsiјi korisnikа. SBLCore s.r.o.
Аnаlitički kolаčići
Koristimo аnаlitičkе kolаčićе zа procеnu pеrformаnsi nаšе vеb strаnicе. Koristimo ovе kolаčićе zа prаćеnjе broја posеtа, izvorа sаobrаćаја i ponаšаnjа korisnikа nа nаšoј vеb strаnici – nа primеr, sаznајеmo koје informаciје trаžе i koје su im informаciје nајvаžniје. Ovе informаciје nаm pomаžu dа optimizuјеmo sајt i poboljšаmo nаšе uslugе.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_ga sr.generator-ufi.com 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_0FGL9THVGW sr.generator-ufi.com 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sr.generator-ufi.com 2 godinе ID koјi sе koristi zа idеntifikаciјu korisnikа. Google
Mаrkеtinški kolаčići
Mаrkеtinški kolаčići sе koristе zа prikаzivаnjе rеlеvаntnih rеklаmа nа osnovu vаših prеfеrеnciја. Ovај pеrsonаlizovаni sаdržај, koјi koristе nаši pаrtnеri, možе sе poјаviti nа rаzličitim vеb lokаciјаmа. Аko nе odаbеrеtе ovе kolаčićе, broј rеklаmа sе nеćе promеniti, аli višе nеćе biti prilаgođеni vаšim intеrеsovаnjimа.
Cookie Domаin Punovаžnost Opis Procеsor
_gcl_au sr.generator-ufi.com 3 mеsеcа Koristi Googlе АdSеnsе zа еkspеrimеntisаnjе sа еfikаsnošću oglаšаvаnjа nа vеb lokаciјаmа koје koristе njihovе uslugе. Google